Opis systemu Venture HICS

Powszechnie stosowane na rynku polskim systemy wentylacji jednorurowej są oparte w dużej mierze na rozwiązaniu zakładającym podłączenie do jednego pionu wentylacyjnego od kilku do kilkunastu wentylatorów wyciągowych. Takie rozwiązanie przyczyniło się do ograniczenia cennej przestrzeni zajmowanej przez instalacje wentylacyjne w budynku.

System wentylacji jednorurowej Venture HICS swoje rozwiązanie opiera na połączeniu w jeden układ wentylatora i kilku wywiewników. Elementy są spięte w całość  zbiorczym pionem wentylacyjnym.

Rozwiązanie proponowane przez Venture Industries również powoduje ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez instalacje wentylacyjne. Dodatkowo, użytkownik mieszkania/pomieszczenia nie ma styczności z wentylatorem lecz z kratką wentylacyjną wywiewną.

Takie rozwiązanie powoduje obniżenie poziomu dźwięku emitowanego przez instalację wentylacyjną   do pomieszczeń mieszkalnych i usługowych.

 1. Tłumik AKU-COMP
 2. Wentylator typu RF, TD/TD SILENT, VENT
 3. Regulator
 4. Kanał wentylacyjny
 5. Kratka wywiewna
 6. Nawiewnik okienny

 

Szeroka oferta kratek wentylacyjnych wywiewnych (hygrosterowalne, stałoprzepływowe, dwubiegowe) daje możliwość dopasowania do każdego rodzaju budynku.

Nawiewniki dostępne w ofercie Venture Industries zapewniają dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń.

Prawidłowe działanie całego systemu gwarantuje układ wentylator - regulator. Układ zapewnia dostosowanie prędkości obrotowej wentylatora do aktualnego zapotrzebowania.

Podstawowym kryterium doboru średnicy pionów wentylacyjnych jest wartość prędkości przepływającego powietrza. Zgodnie z zaleceniami technicznymi (”Poradnik Wentylacja i Klimatyzacja” - Venture Industries), prędkości w kanałach rozprowadzających dla niskiego wymaganego poziomu dźwięku powinny plasować się w granicach 4-5 [m/s].

To ograniczenie jest oczywiście spowodowane koniecznością utrzymania niskich wartości emitowanego dźwięku. Hałas może powstawać w wyniku omywania elementów instalacji wentylacyjnej przez przepływające powietrze. Większa prędkość będzie powodowała większe zaburzenia stanu równowagi, a tym samym większy hałas.

Utrzymanie niskiej prędkości w pionach wentylacyjnych jest również niezbędne z uwagi na charakterystykę hydrauliczną instalacji. Większa prędkość będzie powodowała większe opory, a w konsekwencji konieczność wyrównania ciśnień w całej instalacji.

Tabela zawiera rekomendowane średnice pionów wentylacyjnych w zależności od liczby kondygnacji oraz wielkości strumienia wentylacyjnego.

KondygnacjeZalecana średnica pionu
[mm]
Przewidywane wartości przepływu
[m3/h]
Przewidywane wartości prędkości
[m/s]
Zalecane wartości prędkości w przewodach rozprowadzających
[m/s]
72003503,0< 4
62003001,6< 4
51602503,6< 4
41602002,8< 4
31251503,4< 4
21251002,2< 4
1125501,1< 4
 • HICS w budynkach powyżej 7 kondygnacji - kontakt z Venture Industries
 • Dobór odpowiednich średnic pionów wentylacyjnych - kontakt z Venture Industries
 • Klapy ppoż - kontakt z Venture Industries

UWAGA:

 • zastosowanie zbyt małej średnicy pionu spowoduje wzrost prędkości powietrza wentylacyjnego
 • zbyt duża prędkość w instalacji spowoduje wzrost hałasu emitowanego przez całą instalację
 • zbyt duża prędkość w instalacji spowoduje zwiększenie oporów hydraulicznych w instalacji i spowoduje konieczność wyrównania ciśnień w trójkątach