Dane kontaktowe

Venture Industries Sp. z o.o.

ul. Mokra 27
05-092 Łomianki - Kiełpin
Warszawa, Poland

tel. (22) 7519550, 7512031
fax (22) 7512259, 7511202

e-mail: venture@venture.pl

www.venture.pl

Plan dojazduZapraszamy do naszej siedziby w Kiełpinie: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00