Wywiewniki Alize Hygro

Wywiewniki hygrosterowalne - z wydajnością zależną od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu.

Kratki z serii Alize Hygro znajdują zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach nie wymagających nagłego i szybkiego przewietrzania. Dzięki specjalnej regulacji automatycznej wydajność jest uzależniona od wilgotności i gwarantuje jej utrzymanie na odpowiednim poziomie.

Karta katalogowa

Zalety:

 1. Nie wymagają zasilania.
 2. Wydajność uzależniona od wilgotności w pomieszczeniu.
 3. Nie wymagają obsługi użytkownika.
 4. Nowoczesny design.
 5. Solidne wykonanie.

Zastosowanie:

Kratki z serii Alize Hygro znajdują zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach nie wymagających nagłego i szybkiego przewietrzania. Dzięki specjalnej regulacji automatycznej wydajność jest uzależniona od wilgotności i gwarantuje jej utrzymanie na odpowiednim poziomie.

Wymiary:

Parametry techniczne:

TypWydajność
min.
[m3/h]
Wydajność
max.
[m3/h]
WymuszenieZasilanieDN
przyłączeniowa
[mm]
Alize Hygro 15/50-1251550-Brak125
Alize Hygro 15/75-1251575-Brak125
Alize Hygro 15/100-12515100-Brak125

Charakterystyka przepływowa:

Parametry akustyczne:

TypLw
[dB(A)]
Dn, e, w (C)
[dB]
 Podciśnienie [Pa]5080100130160standardtłumik
Alize Hygro 15/50-12525272832365660
Alize Hygro 15/75-12530333640425660
Alize Hygro 15/100-12530333640425660

LW [dB(A)] - poziom mocy akustycznej emitowanej przez wywiewnik w wyniku przepływającego powietrza. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla określonej wartości podciśnienia statycznego panującego w kanale wentylacyjnym. Dla wartości podciśnienia poniżej 80 Pa, poziom mocy akustycznej przyjmuje wartości niższe niż podane w tabeli. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla wilgotności względnej 60 %.

Dn, e, w (C) - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego. Określa tłumienie między kolejnymi kondygnacjami.

Montaż:

 • wywiewniki z serii Alize Hygro mogą być instalowane w wersji pionowej lub poziomej
 • nie wymagają żadnego zasilania elektrycznego,
 • brak możliwości ręcznego ustawienia wartości wydajności
 • wywiewniki powinny być zainstalowane w taki sposób, aby połączenie między nimi a kanałem wentylacyjnym było szczelne
 • elementem regulującym wartość wydajności jest specjalna taśma higroskopijna. Wykonano ją z materiału, który zmienia swoją objętość pod wpływem wilgoci.

Montaż bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.
Modele Alize Hygro xx/xx-125 - są standardowo przystosowane do montażu do kanału wentylacyjnego.

Użytkowanie:

 • kratka wentylacyjna wywiewna Alize Hygro jest urządzeniem bezobsługowym,
 • zaleca się czyszczenie urządzenia w przypadku zabrudzenia wilgotną ściereczką,
 • wszelka ingerencja w budowę urządzenia prowadzi do utraty gwarancji,
 • ingerencja w budowę wywiewnika (w tym mechaniczne przytkanie wlotu) może prowadzić do:
  • rozregulowania systemu wentylacyjnego w całym pionie,
  • zwiększenia hałasu emitowanego przez wywiewnik,
  • niedostatecznej wentylacji pomieszczeń, a tym samym do niezapewnienia warunków komfortu, zawilgocenia pomieszczenia, rozwoju grzybów pleśni itd.