Wywiewniki Alize Hygro elec

Wywiewniki hygrosterowalne z wydajnością zależną od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu.

Dodatkowo, wszystkie modele są wyposażone w elektryczne wymuszenie większej wydajności.

Karta katalogowa

Zastosowanie:

Urządzenia te znajdują zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach, w których wymagana jest funkcja okresowego zwiększenia wielkości strumienia usuwanego powietrza. Zalecane szczególnie w nowym budownictwie, do łazienek połączonych z WC oraz pokojów z aneksem kuchennym.
Dzięki specjalnej regulacji automatycznej, wydajność jest zależna od wilgotności panującej w pomieszczeniu i gwarantuje jej utrzymanie na odpowiednim poziomie.

W zależności od sposobu podłączenia elektrycznego, funkcja wymuszenia jest uaktywniania za pomocą włącznika światła lub za pomocą oddzielnego włącznika. Wymuszenie jest aktywne przez około 1 minutę od momentu wyłączenia.
Urządzenie pracujące w trybie standardowym nie wymaga obsługi - strumień wyciąganego powietrza jest regulowany automatycznie.

Wymiary:

Parametry techniczne:

TypWydajność
min.
[m3/h]
Wydajność
max.
[m3/h]
WymuszenieZasilanieDN
przyłączeniowa
[mm]
Alize Hygro elec 15/50/100-1251550100230 V125
Alize Hygro elec 15/50/50-125155050230 V125
Alize Hygro elec 10/45/150-1251045150230 V125

Parametry akustyczne:

TypLw
[dB(A)]
Dn, e, w (C)
[dB]
 Podciśnienie [Pa]5080100130160standardtłumik
Alize Hygro elec 15/50/10025273135375559
Alize Hygro elec 15/50/5025273135375660
Alize Hygro elec 10/45/15025273135375559

LW [dB(A)] - poziom mocy akustycznej emitowanej przez wywiewnik w wyniku przepływającego powietrza. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla określonej wartości podciśnienia statycznego panującego w kanale wentylacyjnym. Dla wartości podciśnienia poniżej 80 Pa, poziom mocy akustycznej przyjmuje wartości niższe niż podane w tabeli. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla wilgotności względnej 60 %.

Dn, e, w (C) - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego. Określa tłumienie między kolejnymi kondygnacjami.

Charakterystyka przepływowa:

Montaż:

 • wywiewniki z serii Alize Hygro elec mogą być instalowane w wersji pionowej lub poziomej
 • wymagają żadnego zasilania elektrycznego,
 • brak możliwości ręcznego ustawienia wartości wydajności,
 • wywiewniki powinny być zainstalowane w taki sposób, aby połączenie między nimi a kanałem wentylacyjnym było szczelne
 • elementem regulującym wartość wydajności jest specjalna taśma higroskopijna. Wykonano ją z materiału, który zmienia swoją objętość pod wpływem wilgoci.

Montaż do kanału wentylacyjnego.
Modele Alize Hygro elec xx/xx-125 - są standardowo przystosowane do montażu do kanału wentylacyjnego.

Użytkowanie:

 • kratka wentylacyjna wywiewna Alize Hygro elec jest urządzeniem bezobsługowym,
 • dodatkowo kratka wentylacyjna umożliwia zwiększenie wartości strumienia powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczenia,
 • zaleca się czyszczenie urządzenia w przypadku zabrudzenia wilgotną szmatką,
 • wszelka ingerencja w budowę urządzenia prowadzi do utraty gwarancji,
 • ingerencja w budowę wywiewnika (w tym mechaniczne przytkanie wlotu) może prowadzić do:
  • rozregulowania systemu wentylacyjnego w całym pionie,
  • zwiększenia hałasu emitowanego przez wywiewnik,
  • niedostatecznej wentylacji pomieszczeń, a tym samym do niezapewnienia warunków komfortu, zawilgocenia pomieszczenia, rozwoju grzybów pleśni itd.