Wywiewniki Alize Hygro Tempo Vision

Wywiewniki hygrosterowalne, z wydajnością zależną od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu.

Dodatkowo wszystkie modele są wyposażone w czujnik ruchu, wymuszający w momencie zadziałania maksymalne otwarcie kratki.

Karta katalogowa

Wymiary:

Parametry techniczne:

TypWydajność
min.
[m3/h]
Wydajność
max.
[m3/h]
Wymuszenie

[m3/h]
ZasilanieHygro
Alize Hygro Tempo Vision 5/50/50-125 (4,5V)550504,5 V5-50
Alize Hygro Tempo Vision 15/50/50-125 (4,5V)1550504,5 V15-50
Alize Hygro Tempo Vision 10/45/45-125 (4,5V)1045454,5 V10-45

Parametry akustyczne:

TypLw
[dB(A)]
Dn, e, w (C)
[dB]
 Podciśnienie [Pa]5080100130160standardtłumik
Alize Hygro Tempo Vision 5/50/5025273135375660
Alize Hygro Tempo Vision 15/50/5025273135375660
Alize Hygro Tempo Vision 10/45/4525273135375559

LW [dB(A)] - poziom mocy akustycznej emitowanej przez wywiewnik w wyniku przepływającego powietrza. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla określonej wartości podciśnienia statycznego panującego w kanale wentylacyjnym. Dla wartości podciśnienia poniżej 80 Pa, poziom mocy akustycznej przyjmuje wartości niższe niż podane w tabeli. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla wilgotności względnej 60 %.

Dn, e, w (C) - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego. Określa tłumienie między kolejnymi kondygnacjami.

Charakterystyki pracy:

Montaż:

 • wywiewniki z serii Alize Hygro Tempo Vision mogą być instalowane w wersji pionowej lub poziomej
 • zasilanie 3x1,5V lub 12V AC (wymagany transformator)
 • wymuszenie większej wydajności poprzez aktywację czujnika ruchu
 • wywiewniki powinny być zainstalowane w taki sposób, aby połączenie między nimi a kanałem wentylacyjnym było szczelne
 • elementem regulującym wartość wydajności jest specjalna taśma higroskopijna. Wykonano ją z materiału, który zmienia swoją objętość pod wpływem wilgoci

Montaż bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.
Modele Alize Hygro Tempo Vision xx/xx-125 - są standardowo przystosowane do montażu do kanału wentylacyjnego.

Użytkowanie:

 • kratka wentylacyjna wywiewna Alize Hygro Tempo Vision jest urządzeniem bezobsługowym,
 • zaleca się czyszczenie urządzenia w przypadku zabrudzenia wilgotną szmatką,
 • wszelka ingerencja w budowę urządzenia prowadzi do utraty gwarancji,
 • ingerencja w budowę wywiewnika (w tym mechaniczne przytkanie wlotu) może prowadzić do:
  • rozregulowania systemu wentylacyjnego w całym pionie,
  • zwiększenia hałasu emitowanego przez wywiewnik,
  • niedostatecznej wentylacji pomieszczeń, a tym samym do niezapewnienia warunków komfortu, zawilgocenia pomieszczenia, rozwoju grzybów pleśni itd.