Nawiewniki EM

Nawiewniki ścienne z wydajnością zależną od wilgotności oraz ze stałą wydajnością.

Nawiewniki ścienne z serii EM znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym.

Karta katalogowa

Zastosowanie:

Nawiewniki ścienne z serii EM znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym.
Nawiewniki tego typu stają się powszechnym rozwiązaniem we współczesnym budownictwie wielorodzinnym.

Modele EM HY charakteryzują się wydajnością zależną od poziomu wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu.
Modele EM A mają stały przepływ bez względu na panujące warunki w pomieszczeniu.

Parametry techniczne:

TypZasada działaniaQmax (10Pa)
[m3/h]
Qmin (10Pa)
[m3/h]
Qmax (20Pa)
[m3/h]
EM HY 125Regulacja hygrosterowalna*30645
EM A 30Brak regulacji22-31

* Regulacja hygrosterowalna - regulacja automatyczna, dzięki której wielkość strumienia nawiewanego powietrza jest uzależniona od wilgotności panującej w pomieszczeniu.

Charakterystyka pracy:

Charakterystyka akustyczna:

TypDn, e, w (Ctr)Dn, e, w (C)
EM HY 125 + GAP 1254039
EM A 30 + GAP 1254139
EM A 30 + SC 1255047
EM HY 125 + SC 1255047
EM HY 125 + SC 125 EM A PAP* 2005651
EM HY 125 + SC 125 EM A PAP* 3005752
EM HY 125 + SC 125 EM A PAP* 4005852

Dn, e, w (C) - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego.

C - widmowy wskaźnik adaptacyjny, obliczany w odniesieniu do widma różowego szumuskorygowanego charakterystyką częstotliwościową A, dB.
Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny, obliczany w odniesieniu do widma hałasu drogowego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A, dB.

Wymiary:

Montaż: