Nawiewniki BHY 4000

Nawiewniki okienne z wydajnością zależną od wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu.

Nawiewniki okienne z serii BHY znajdują zastosowanie w ramach okiennych różnych typów. Największą zaletą urządzenia jest dostosowanie wielkości strumienia wentylacyjnego do warunków panujących wewnątrz pomieszczenia.

Karta katalogowa

Zastosowanie:

Nawiewniki okienne z serii BHY znajdują zastosowanie w ramach okiennych różnych typów. Największą zaletą urządzenia jest dostosowanie wielkości strumienia wentylacyjnego do warunków panujących wewnątrz pomieszczenia.

Nawiewniki tego typu stają się powszechnym rozwiązaniem we współczesnym budownictwie wielorodzinnym.

Zalety:

- aprobata ITB
- atest PZH
- sterowanie w zależności od poziomu wilgotności
w pomieszczeniu
- możliwość manualnego przymknięcia przepływu
- czerpnia z siatką ochronną przeciw owadom

Dostępne kolory RAL:

Parametry techniczne:

TypZasada działaniaQmax (10 Pa)
[m3/h]
Qmin (10 Pa)
[m3/h]
Qmax (20 Pa)
[m3/h]
BHY 4000Regulacja hygrosterowalna*25635

* Regulacja hygrosterowalna - regulacja automatyczna, dzięki której wielkość strumienia nawiewanego powietrza jest uzależniona od wilgotności panującej w pomieszczeniu.

Charakterystyka pracy:

Charakterystyka akustyczna:

TypDn, e, w (Ctr)
BHY 400037

Dn, e, w (Ctr) - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego.

Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny, obliczany w odniesieniu do widma hałasu drogowego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A, dB.

Montaż:

Budowa: