Zasady doboru elementów systemu

“System wentylacji mieszkań ma zapewnić warunki komfortu przebywającym wewnątrz ludziom”

System wentylacji powinien zapewniać wymianę powietrza w całym mieszkaniu. Świeże powietrze należy doprowadzić do pomieszczeń tzw. czystych, czyli pokoi dziennych, salonów, sypialni itd. Powietrze zużyte powinno być odprowadzane z pomieszczeń tzw. brudnych; kuchni, łazienek, WC itd.

Pomieszczenia tzw.

Ze względu na swoje przeznaczenie i wyposażenie są miejscem potencjalnej produkcji zanieczyszczeń powietrza. Z tego powodu powietrze z tych pomieszczeń należy usunąć z mieszkania.

Układ wentylacyjny powinien zapewniać: „usuwanie powietrza zużytego w kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu oraz ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego.” [PN 83/B-03430]

Pomieszczenia tzw.

Są miejscem przebywania ludzi, więc tam warunki komfortu są najbardziej pożądane. Świeże powietrze dostarczane jest bezpośrednio do nich, następnie poprzez pomieszczenia tzw. brudne usuwane z mieszkania.

Układ wentylacji powinien zapewniać: „doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym” [PN 83/B–03430]

Wentylacja będzie działała prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zapewniony swobodny przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Niezbędne jest więc zastosowanie odpowie- dnich otworów lub prześwitów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami w skrzydłach drzwi.

Zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 :

 Pomieszczenie
mieszkalne
KuchniaŁazienka /WC
Minimalny przekrój netto
otworu wentylacyjnego
80 cm2200 cm2200 cm2
Lokalizacja otworu
wentylacyjnego
Otwory wyrównawcze ponad
drzwiami lub w ich górnej
części lub pomiędzy dolną
krawędzią drzwi, a podłogą
Dolna część drzwi lub
szczelina pomiędzy
krawędzią drzwi, a podłogą
Dolna część drzwi lub
szczelina pomiędzy
krawędzią drzwi, a podłogą

Newralgicznym punktem mogą okazać się drzwi do łazienki. Podniesienie komfortu w łazience, może być czasami błędnie zrozumiane jako zapewnienie tylko odpowiedniej (wysokiej) temperatury.
Wiąże się to oczywiście z montażem grzejnika i zastosowaniem szczelnych drzwi. Jest to błędne rozumowanie, uniemożliwiające prawidłową wentylację, a tym samym niemożność zapewnienia warunków komfortu.

Strumień powietrza wentylacyjnego usuwanego z mieszkania

Wymagany strumień powietrza wentylacyjnego usuwanego z mieszkania jest określany jako suma wymaganych strumieni powietrza wentylacyjnego usuwanych z pomieszczeń pomocniczych (kuchnie, łazienki, WC itd.). Wymagane, minimalne wartości strumieni powietrza wentylacyjnego, usuwanego z poszczególnych pomieszczeń, są określone w normie PN-83/B-03430.

Wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeń:

Rodzaj pomieszczeniaStrumień objętości
powietrza usuwanego
[m3/h]
Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię gazową70
Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię węglową70
Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektr. w mieszkaniu do 3 osób30
Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektr. w mieszkaniu powyżej 3 osób50
Kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażoną w kuchenkę elektryczną50
Wnęka kuchenna wyposażona w kuchnię elektryczną50
Kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchnię gazową70
Łazienka50
Łazienka z WC50
WC30
Pomocnicze pomieszczenie bezokienne (np. garderoba)15

Zmniejszenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym.

Polska norma dopuszcza obniżenie wymaganego strumienia powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym (22:00 – 06:00) do 60% wartości nominalnej.

Strumień powietrza wentylacyjnego nawiewanego do mieszkania

Strumień powietrza nawiewanego do mieszkania powinien bilansować strumień powietrza usuwanego z mieszkania. Punkty nawiewne powinny być rozmieszczone w miarę możliwości równomiernie.