Wywiewniki BEHT/DP dwubiegowe

Wszystkie modele są wyposażone w czujnik ruchu, wymuszający w momencie zadziałania maksymalne otwarcie kratki.

Karta katalogowa

Wymiary:

Parametry techniczne:

TypWydajność
min.
[m3/h]
Wydajność
max.
[m3/h]
Wymuszenie

[m3/h]
ZasilanieHygro
BEHT/DP 10/60-125 (4,5V)1060-4,5 VBrak
BEHT/DP 15/30-125 (4,5V)1530-4,5 VBrak
BEHT/DP 5/30-125 (4,5V)530-4,5 VBrak

Parametry akustyczne:

TypLw
[dB(A)]
Dn, e, w (C)
[dB]
 Podciśnienie [Pa]5080100130160standardtłumik
BEHT/DP 15/3018202731345660
BEHT/DP 10/6018202731345660
BEHT/DP 5/3018202731345660

Lw [dB(A)] - poziom mocy akustycznej emitowanej przez wywiewnik w wyniku przepływającego powietrza. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla określonej wartości podciśnienia statycznego panującego w kanale wentylacyjnym. Dla wartości podciśnienia poniżej 80 Pa, poziom mocy akustycznej przyjmuje wartości niższe niż podane w tabeli. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla wilgotności względnej 60 %.

Dn, e, w (C) - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego. Określa tłumienie między kolejnymi kondygnacjami.

Charakterystyka przepływowa:

Montaż:

 • wywiewniki z serii BEHT/DP mogą być instalowane w wersji pionowej lub poziomej,
 • zasilanie 3x1,5V lub 12V AC (wymagany transformator),
 • wymuszenie większej wydajności poprzez aktywację czujnika ruchu,
 • wywiewniki powinny być zainstalowane w taki sposób, aby połączenie między nimi a kanałem wentylacyjnym było szczelne,
 • elementem regulującym wartość wydajności jest specjalna taśma higroskopijna. Wykonano ją z materiału, który zmienia swoją objętość pod wpływem wilgoci.

Montaż bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.
Modele BEHT/DP xx/xx-125 - są standardowo przystosowane do montażu do kanału wentylacyjnego.

Użytkowanie:

 • kratka wentylacyjna wywiewna BEHT/DP jest urządzeniem bezobsługowym,
 • zaleca się czyszczenie urządzenia w przypadku zabrudzenia wilgotną szmatką,
 • wszelka ingerencja w budowę urządzenia prowadzi do utraty gwarancji,
 • ingerencja w budowę wywiewnika (w tym mechaniczne przytkanie wlotu) może prowadzić do:
  • rozregulowania systemu wentylacyjnego w całym pionie,
  • zwiększenia hałasu emitowanego przez wywiewnik,
  • niedostatecznej wentylacji pomieszczeń, a tym samym do niezapewnienia warunków komfortu, zawilgocenia pomieszczenia, rozwoju grzybów pleśni itd.