Wywiewniki BAR dwubiegowe

Wywiewniki dwubiegowe.

Kratki z serii BAR znajdują zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach wymagających pracy dwubiegowej.
Dzięki specjalnej konstrukcji wydajność wywiewnika jest utrzymywana na stałym poziomie (dwie wartości wydajności) w szerokim zakresie wartości podciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym.

Karta katalogowa

Zalety:

 1. Nie wymagają zasilania,
 2. Wywiewniki dwubiegowe, stałe wartości wydajności, w szerokim zakresie podciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym
 3. Możliwość ręcznej zmiany wydajności wywiewnika,
 4. Nowoczesny design,
 5. Solidne wykonanie.

Zastosowanie:

Kratki z serii BAR znajdują zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach wymagających pracy dwubiegowej.

Dzięki specjalnej konstrukcji wydajność wywiewnika jest utrzymywana na stałym poziomie (dwie wartości wydajności) w szerokim zakresie wartości podciśnienia panującego w kanale wentylacyjnym.

Wymiary:

Parametry techniczne:

TypWydajność
1 bieg
[m3/h]
Wydajność
2 bieg
[m3/h]
ZasilanieDN
przyłączeniowa
[mm]
BAR 15/301530Brak125
BAR 20/752075Brak125
BAR 30/903090Brak125
BAR 45/10545105Brak125
BAR 45/12045120Brak125
BAR 45/13545135Brak125

Parametry akustyczne:

TypLw
[dB(A)]
Dn, e, w (C)
[dB]
 Podciśnienie [Pa]70100130160 
BAR 15/301927313461
BAR 20/752427303356
BAR 30/902531343656
BAR 45/1052733343755
BAR 45/1202733343755
BAR 45/1352733343755

Lw [dB(A)] - poziom mocy akustycznej emitowanej przez wywiewnik w wyniku przepływającego powietrza. Wartości poziomu mocy akustycznej są podawane dla określonej wartości podciśnienia statycznego panującego w kanale wentylacyjnym.

Dn, e, w (C) - wskaźnik elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego. Określa tłumienie między kolejnymi kondygnacjami.

Charakterystyka przepływowa:

Montaż:

 • wywiewniki z serii BAR mogą być instalowane w wersji pionowej lub poziomej
 • nie wymagają żadnego zasilania elektrycznego,
 • wywiewniki powinny być zainstalowane w taki sposób, aby połączenie między nimi a kanałem wentylacyjnym było szczelne,
 • elementem utrzymującym stałą wartość wydajności (dwa biegi) przy zmiennej (w pewnym zakresie) wartości podciśnienia w kanale wentylacyjnym jest specjalny stabilizator przepływu.

Montaż bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.
Modele BAR xx - są standardowo przystosowane do montażu do kanału wentylacyjnego.

Użytkowanie:

 • kratka wentylacyjna wywiewna BAR jest urządzeniem bezobsługowym,
 • regulator przepływu umożliwia ręczne przełączenia wartości przepływu usuwanego powietrza,
 • zaleca się czyszczenie urządzenia w przypadku zabrudzenia wilgotną szmatką,
 • wszelka ingerencja w budowę urządzenia prowadzi do utraty gwarancji,
 • ingerencja w budowę wywiewnika (w tym mechaniczne przytkanie wlotu) może prowadzić do:
  • rozregulowania systemu wentylacyjnego w całym pionie,
  • zwiększenia hałasu emitowanego przez wywiewnik,
  • niedostatecznej wentylacji pomieszczeń, a tym samym do niezapewnienia warunków komfortu, zawilgocenia pomieszczenia, rozwoju grzybów pleśni itd.