System wentylacji jednorurowej dla budownictwa wielorodzinnego

Powszechnie stosowane na rynku polskim systemy wentylacji jednorurowej są oparte w dużej mierze na rozwiązaniu zakładającym podłączenie do jednego pionu wentylacyjnego od kilku do kilkunastu wentylatorów wyciągowych. Takie rozwiązanie przyczyniło się do ograniczenia cennej przestrzeni zajmowanej przez instalacje wentylacyjne w budynku.

System wentylacji jednorurowej Venture HICS swoje rozwiązanie opiera na połączeniu w jeden układ wentylatora i kilku wywiewników. Elementy są spięte w całość  zbiorczym pionem wentylacyjnym.

Rozwiązanie proponowane przez Venture Industries również powoduje ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez instalacje wentylacyjne. Dodatkowo, użytkownik mieszkania/pomieszczenia nie ma styczności z wentylatorem lecz z kratką wentylacyjną wywiewną.

Takie rozwiązanie powoduje obniżenie poziomu dźwięku emitowanego przez instalację wentylacyjną   do pomieszczeń mieszkalnych i usługowych.

  1. Tłumik AKU-COMP
  2. Wentylator typu TD/TD SILENT
  3. Regulator
  4. Kanał wentylacyjny
  5. Kratka wywiewna
  6. Nawiewnik okienny

OPIS SYSTEMU

Zasada rozmieszczenia nawiewników i wywiewników systemu VENTURE HICS

Zgodnie ze sztuką inżynierską świeże powietrze powinno być nawiewane do pomieszczeń „czystych” (pokoje dzienne sypialnie, salony) i usuwane z pomieszczeń o potencjalnie większym zanieczyszczeniu (kuchnie, łazienki, WC, magazyny, pralnie, suszarnie).

Planując rozmieszczenie poszczególnych punktów nawiewnych i wywiewnych należy pamiętać o zapewnieniu wymiany powietrza w całym pomieszczeniu / mieszkaniu.

Nawiew świeżego powietrza do tzw. pomieszczeń czystych (np. nawiewniki okienne Venture)

Wywiew zanieczyszczonego powietrza z tzw. pomieszczeń brudnych poprzez wilgotnościowe wywiewniki Venture.

Elementy systemu

Zasady doboru elementów systemu VENTURE HICS

Dobór Wywiewników

W zależności od wymagań należy zastosować wywiewniki stało przepływowe, z regulacją ręczną lub hygrosterowalne. Wywiewniki powinny być dobrane ze względu na zasadę działania, wydajność nominalną, parametry akustyczne oraz design.

Dobór nawiewników

Należy w taki sposób dobrać ilość/rodzaj urządzeń aby był zapewniony dopływ odpowiedniej ilości powietrza. Należy pamiętać o wielkości strumienia oraz o izolacyjności akustycznej.

 

Dobór wentylatora

Zgodnie z zasadą działania systemu HICS, wentylator pracuje w sposób ciągły, bez względu na porę roku i dnia. System HICS obsługiwany może być przez urządzenia z grupy wentylatorów kanałowych TD oraz wentylatorów dachowych RF.

Dobór elementów systemu